Բյուջե

Հաշվետվություն 2020թ 1-ին եռամսյակ

հաշվետվություն 2019թ 4-րդ եռամսյակ

2020թ-Նախնական-բյուջեն փոփոխված

2020թ Նախնական բյուջե

հաշվետվություն 2019թ 3-րդ եռամսյակ  

Հաշվետվություն 2019թ 2-րդ եռամսյակ

Հաշվետվություն 2019թ 1-ին եռամսյակ

Հաշվետվություն 2018թ 4-րդ եռամսյակ

2019թ նախնական բյուջեն փոփոխված

 2019թ Նախնական բյուջե

Հաշվետվություն 2018թ 3-րդ եռամսյակ

Հաշվետվություն 2018թ 2-րդ եռամսյակ

Հաշվետվություն 2018թ 1-ին եռամսյակ

Նախահաշիվ 01.01.2018 -31.12.2018թ

2018թ նախնական բյուջեն փոփոխված

2018 Նախնական բյուջե 

Հաշվետվություն 2017թ 4-րդ եռամսյակ

Հաշվետվություն 2017թ 3-րդ եռամսյակ

Հաշվետվություն 2017թ 2-րդ եռամսյակ

Հաշվետվություն 2017թ 1-ին եռամսյակ

Նախահաշիվ 01.01.2017-31.12.2017թ

Հաստիքացուցակ — 2017թ

2016թ տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն